2 CZERWCA, THE OTHER PALACE THEATRE8 CZERWCA SALA TEATRALNA POSK